Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 4
Annelerin akut solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili bilgi, tutumları ve davranışları
*Yaşar Koşar1, Didem Sunay1, Sevsen Cebeci2
Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Aile Hekimliği Uzmanı, 2Aile Hekimliği Asistanı, Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, 3Aile Hekimliği Doçenti Amaç bu çalışmada annelerin akut solunum yolu enfeksiyonları ile ilgili bilgi düzeyleri, genel tutum ve davranışları değerlendirildi. Çalışmaya Mart-Nisan 2009 tarihleri arasında Aile Hekimliği polikliniğine başvuran, 1-6 yaş arasında çocuğu olan, toplam 108 anne alındı. Annelerin sosyodemografik özelliklerini, çocukluk çağı akut solunum yolu enfeksiyonları ve antibiyotik kullanımı konusundaki bilgi düzeylerini tutum ve davranışlarını değerlendirmek üzere anket formları uygulandı. Akut solunum yolu enfeksiyonu (ASYE) nedeni olarak en fazla belirtilen etken hava değişikliğiydi (%44.4). Annelerin %63. 9'u öksürük, %59.3'ü ateş durumlarında antibiyotik kullanılması gerektiğini düşünürken, %42.6'sı kendi kendine, %40.7'si eczacının önermesiyle çocuklarına antibiyotik veriyordu. Acil bulguları doğru olarak cevaplandıran annelerin oranı sadece %7.4'tü. Eğitim düzeyi yüksek olan, ASYE konusunda bilgi sahibi olduğunu belirten ve çocuğu ASYE nedeniyle yatarak tedavi alan annelerde bilgi düzeylerinin ve akılcı antibiyotik kullanımının daha iyi olduğu saptandı. Sonuç olarak annelerin ASYE'nin acil ve şiddetli bulgularını tam olarak bilmedikleri, antibiyotik kullanımları konusunda yanlış tutumları olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler : akut solunum yolu enfeksiyonları, anneler, bilgi, tutum, davranış,
Copyright © 2016 cshd.org.tr