Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 3
Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları
Tolga İnce1, Meda Kondolot2, S. Songül Yalçın3, Kadriye Yurdakök3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 3Pediatri Profesörü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Yardımcı Doçenti Çalışmamızda Ankara ve Kayseri’de iki üniversite hastanesinin sağlam çocuk polikliniklerinde emzirme danışmanlığı eğitimlerinin uygulamaya yansıması araştırıldı. Ocak 2009– Mayıs 2009 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Sağlam Çocuk Polikliniklerine başvuran 15-90 günlük bebeklerin araştırmaya katılmayı kabul eden anneleri araştırmanın evrenini oluşturdu. Yüz yüze görüşme yöntemi ile annelere anket uygulaması yapıldı. Annelerin %98.6’sının gebelik takibi yaptırdığı, doğumların tamamının hastanede gerçekleştiği görüldü. Gebeliği boyunca emzirme danışmanlığı alma oranı %24.0 iken, doğum sonrası hastanede emzirme danışmanlığı alma oranı %65.3’tü. Bu durum gebelik takibini ve doğumunu kamu sağlık kuruluşlarında yapanlarda özel kuruluşlarda yapanlardan daha fazla idi (p<0.05). Sağlık personeline yönelik emzirme danışmanlığı eğitiminin yaklaşık 19 yıldır ülke genelinde sürdürülmesine rağmen iki referans üniversite hastanesinde annelerin emzirme danışmanlığı alma oranlarının yetersiz olduğu görülmüştür. Emzirme danışmanlığı eğitimlerinin özel sağlık kuruluşlarına önem verilerek sürdürülmesi ve emzirme danışmanlığının rutin sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : emzirme, emzirme danışmanlığı.
Copyright © 2016 cshd.org.tr