Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 2
Türkiye'de bebek ölüm hızı halen bir bilmece mi?
İlknur Yüksel1, İsmet Koç2
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü 1Demografi Öğretim Görevlisi, 2Demografi Doçenti Bu çalışmada erken yaş ölümlülüğü, ölümlülüğü etkileyen seçilmiş bazı değişkenlere ve sosyo-ekonomik faktörlere yoğunlaşarak ele alınmıştır. Çalışmada 1993 ve 2003 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları'nın verisi kullanılmıştır. Mosley ve Chen tarafından geliştirilen erken yaş ölümlerini analiz etmeye yardımcı olan çerçevenin temel alındığı çalışmada, her kadın için çocuk ölümlülüğü indeksi hesaplanmıştır. Bu çalışmada, çocuk ölümlerine ilişkin betimleyici sonuçların ışığında, sosyal ve kültürel özelliklerin erken yaş ölüm hızlarının üzerindeki etkisi 'bir Türkiye bilmecesi' olarak tanımlanan çerçevesinde tartışılmıştır. Çalışmanın sonuçları, sosyo-kültürel faktörlerin söz konusu bilmeceye halen katkıda bulunmaya devam ettiğini göstermektedir. Anahtar Kelimeler : bebek ölüm hızı, çocuk ölümlülüğü indeksi, nüfus ve sağlık araştırmaları.
Copyright © 2016 cshd.org.tr