Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 1
Aşısız çocuklarda suçiçeği enfeksiyonu sonrası gelişen komplikasyonlar
Tülin Savaş1, Hasan Tezer1, Gülnar Şensoy2, Tülin Revide Şaylı2­
Sağlık Bakanlığı Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti Retrospektif yapılan çalışmada, Ocak 1999 - Aralık 2007 yılları arasında immünokompetan 144 çocuğun suçiçeğine bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yatırıldığı saptandı. Komplikasyonlar daha çok okul öncesi dönemde gözlendi (ortalama yaş 4.6±3.2 yıl). Yatışlar en sık haziran (%13.7) ve aralık (%13.7) ayında olurken, Mart ve Eylül aylarında azalma olduğu saptandı. En sık görülen komplikasyon sekonder bakteriyel enfeksiyonlar (%53.4) iken, bunu sırasıyla nörolojik komplikasyonlar (%25), gastrointestinal sistem ve hepatik komplikasyonlar (%8.3), hematolojik komplikasyonlar (%6.4), suçiçeği pnömonisi (%2.8), neonatal suçiçeği (%2.8) ve dissemine suçiçeği enfeksiyonu (%1.4) izliyordu. Sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişen hastaların %70.1’inin (54/77) impetigo, apse gibi deri ve yumuşak doku enfeksiyonu olduğu görüldü. İkinci sıklıkta görülen nörolojik komplikasyonlar içerisinde en sık serebellar ataksi hastaların %55.5’inde (20/36) saptandı. Nörolojik komplikasyon gelişen hastaların tamamı sekelsiz olarak düzeldi. Nörolojik komplikasyonların daha çok büyük yaşlarda görüldüğü saptandı. Çalışma süresi içerisinde iki hasta dissemine suçiçeği ve bir hastada sepsis nedeniyle toplam üç (%2) hasta kaybedildi. Halen önemli toplum sağlığı problemi olan suçiçeğinin oluşturduğu komplikasyonlar ve ölümlerle birlikte, suçiceği aşısının rutin aşılanma programına girmesinin faydalı olabileceği düşünüldü. Anahtar Kelimeler : suçiçeği, komplikasyon.
Copyright © 2016 cshd.org.tr