Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 1
Analjezik proflaksisi aşı sonrası ateş reaksiyonu sıklığını ve aşı antikor yanıtını etkiler mi?
S. Songül Yalçın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Proflaktik analjezik uygulamasının febril reaksiyon sıklığı ve aşı yanıtı üzerine etkisini inceleyen kaynakların derlenmesi amaçlandı. Bu konudaki randomize kontrollü çalışmaların tesbitinde MEDLINE, EMBASE, PubMed kullanıldı. Proflaktik analjezik (asetaminofen ya da ibufen) kullanımı DTwB (difteri-tetanoz-tam hücre boğmaca) aşısı yapılan 2-6 aylık bebeklerde febril reaksiyon sıklığını azaltabilir. Günümüzde, DTwB aşısı yerine DTaB aşısı kullanılmaktadır ve tam hücre boğmaca aşısı içermeyen çocukluk çağı aşılarında 39.5°C üzerinde ateş seyrektir. Parasetamol proflaksisi çoğu aşıların antikor yanıtlarını hem primer aşılamada (pnömokok aşı serotipleri, protein D, poliribozilribitol fosfat, difteri, tetanoz, ve pertaktine karşı geliştirilen antikor düzeyi) hem de rapel aşılamada (19F dışında pnömokok aşı serotipleri, protein D ve tetanoza karşı geliştirilen antikor düzeyi) önemli derecede azaltmaktadır. Sonuç olarak, parasetamol proflaksisi orta-ağır aşı yan etkilerinde fayda sağlamazken aşı etkinliğini düşürebilme olasılığı nedeni ile kullanılmamalıdır Anahtar Kelimeler : parasetamol proflaksisi, analjezik, aşı yanıtı, febril reaksiyon.
Copyright © 2016 cshd.org.tr