Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 4
Fasciola hepatica, bir parazitik enfestasyonda radyolojik tanı: Bir vaka takdimi
Esra Kılıç1, Hasan Tezer2, Mustafa Kılıç1, İlker Devrim3, Mithat Haliloğlu4 A. Bülent Cengiz5, Aysel Yüce6, Ateş Kara5
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 4Radyoloji Profesörü, 5Pediatri Doçenti, 6Pediatri Profesörü, Sağlık Bakanlığı Dışkapı Çocuk Hastanesi 2Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Sağlık Bakanlığı Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi 3Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Fasciola hepatica, koyunlarda endemik olan, sığırları ve seyrek olarak da insanları enfeste eden zoonotik bir karaciğer trematodudur. İnsanlar fasciola metaserkaryalarını pişirilmemiş tatlı su sebzelerini yiyerek alırlar. Tanı genellikle parazitin gösterilmesi veya dışkıda parazit bulgularının tespiti veya seroloji ile konulur. Ancak bu yöntemlerle elde edilen verilerin olmadığı veya rutin olarak kullanılmadığı ülkemiz gibi endemik olmayan yörelerde tanı, klinik tablonun birçok farklı hastalığa benzemezi ve taklit etmesi nedeni ile güç olmakta ve gecikebilmektedir. Bu vaka sunumu ile hem Fasciola hepatica’ya dikkat çekmek hem de uygun vakalarda radyolojik incelemenin tanısal değerini tartışmak istedi. Anahtar Kelimeler : Fasciola hepatica, radyoloji, paraziter hastalıklar.
Copyright © 2016 cshd.org.tr