Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 4
Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu
İskender Gün1, Müge Yılmaz2, Habibe Şahin3, Neriman İnanç4, Mualla Aykut5 Osman Günay5, Ahmet Öztürk6, Rıza Çıtıl7, Betül Çiçek3, Dilek Ongan8, Şeyma Tuna9
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı 1Yardımı Doçenti, 5Profesörü, 6Doçenti, 7Uzman Doktoru, Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2Öğretim Görevlisi, 3Yardımcı Doçenti, 4Profesörü, 8Okutmanı, 9Araştırma Görevlisi Çalışma Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde, 0-36 aylık çocukların anne sütü alma ve beslenme durumlarını belirlemek amacıyla yapıldı. 2006’da aynı bölgede gerçekleştirilen Temel Çalışma'da örnekleme seçilen 3120 haneden, 3038 hanedeki 0-36 aylık çocuklar araştırmaya alındı. Veriler anket yöntemiyle annelerle görüşülerek toplandı. İstatistiksel analizlerinde ki-kare ve Student t testi kullanıldı. Araştırma grubundaki çocukların yaş ortalaması 16.03±10.4 aydı. Annelerinin %94.7’si ev hanımı, %62.8’i ilkokul ve daha az (%54.1) eğitimliydi. Çocukların %1.6’sı hiç anne sütü almamış, %98.4’ü bir süre emzirilmişti, %80.5’i doğumdan sonra ilk saat içinde anne sütü almıştı. Halen emzirilenler ve hiç anne sütü almayanlar dışında altı ay sadece anne sütü alanların oranı %35.7 idi. Altı aydan küçük çocukların %64.0’ü sadece anne sütü almakta olup, %36.1’i biberonla beslenmekteydi. Ortalama emzirme süresi 11.04±4.4 aydı. Çalışma sonucunda; bir süre emzirilen ve altı aydan küçük sadece anne sütü alan çocukların oranının Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması verilerine göre daha yüksek, ortalama emzirme süresinin 3.9 ay daha kısa olduğu bulundu. Anahtar Kelimeler : anne sütü ile beslenme, 0-36 aylık çocuk.
Copyright © 2016 cshd.org.tr