Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 3
Enfeksiyon hastalıklarında hızlı tanı testleri
Dilek Yılmaz Çiftdoğan1,Fadıl Vardar2,
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı1,Pediatri Profesörü2, Enfeksiyon hastalıklarının hızlı ve doğru tanısı, hastalığın uygun yönetimini sağlarken, tanıya yönelik gereksiz ek testleri, gereksiz antimikrobiyal kullanımını ve gereksiz hastane yatışlarını azaltır. Teknolojik gelişmelerden enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan hızlı testleri de etkilenmektedir. Son yıllarda enfeksiyon hastalıklarının hızlı tanısında, hastabaşı uygulanımlı hızlı tanı testler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Geliştirilen ilk testlerde lateks ya da diğer aglütinasyon yöntemleri kullanılmışken, günümüzde bu hızlı testlerin çoğunda enzim immünoassay yöntemi kullanılmaktadır. Bu testler enfeksiyon hastalığı şüphesi olan olguların muayenehane ya da kliniklerde değerlendirilmesinde uygundur. Bu yazıda, enfeksiyon hastalıklarının tanısında kullanılan mevcut lisanslı hızlı tanı testleri tartışılmış. Bakteriyal patojenlerin (Grup A Streptococcus, Streptococcus pneumonia, Legionella pneumophila, Helicobacter pylori, Clostridium difficile ve Borrelia burgdorferi), viral patojenlerin (İnfluenza virus A ve B, Respiratuvar sinsitiyal virus, Rotavirus, Adenovirus, Epstein-Barr virus ve İnsan immün yetmezlik virusu) ve paraziter patojenlerin Plasmodium spp., Cryptosporidium spp., Giardia intestinalis ve Entamoeba histolytica) hızlı tanı testlerinin; tanısal doğrulukları, uygulanımları ve özellikleri irdelenmiştir. Anahtar Kelimeler : enfeksiyon hastalığı, tanı, hızlı test, çocuk.
Copyright © 2016 cshd.org.tr