Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 3
Erken Tunç Çağı İkiztepe topluluğunda stronsiyum-kalsiyum oranı ile sütten kesme yaşının belirlenmesi
Kameray Özdemir1,Yılmaz Selim Erdal2,
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Doktoru1,Antropoloji Profesörü2, Bebeklerin beslenmesine giren birçok besin grubunun göreceli olarak anne sütünden daha yüksek Sr/Ca oranına sahip olması, eski insan topluluklarında ek besinlerin bebeklerin beslenmesine girişini ve sütten kesme yaşının belirlenmesini olanaklı kılmaktadır. Bu çalışmada Erken Tunç Çağı’na tarihlenen İkiztepe topluluğunda sütten kesme süreci bebek, çocuk ve yetişkinlere ait toplam 90 kemik örneğinin stronsiyum, kalsiyum ve fosfor element miktarları ICP-MS metodu ile analiz edilerek aydınlatılmaya çalışılmıştır. Bebek ve çocukların sindirim siteminde kalsiyumun lehine stronsiyuma karşı gösterilen ayrımcılığın oluşmaması nedeniyle, süt emen bebeklerde Sr/Ca oranı toplumların en düşük düzeyini gösterir, ek besinlerin alınmasıyla bu oranda ani bir artış gerçekleşmektedir. Stronsiyuma karşı sindirim sisteminde gelişen ayrımcılığa bağlı olarak oran düşmekte, izleyen yaşlarda ise tekrardan yükselişe geçen oran erişkinlerin düzeylerine ulaşmaktadır. İkiztepe insan iskeletlerinde bebeklerin bir yaşına kadar anne sütüyle beslendikleri, ek besinlerin giriş yaşının yaklaşık bir olduğu, sütten kesilme sürecinin ise yaklaşık iki yaşında tamamlandığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler : İkiztepe, sütten kesme, Sr/Ca oranı, kemik kimyası, Erken Tunç Çağı.
Copyright © 2016 cshd.org.tr