Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 3
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 2003-2006 dönemi çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun süreli izlem sonuçları
Ayşe Korkmaz1,Fuat Emre Canpolat2,Didem Armangil3,Banu Anlar4,Şule Yiğit4,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti1,Pediatri Öğretim Görevlisi2,Pediatri Uzmanı3,Pediatri Profesörü4, Perinatal tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler çok düşük doğum ağırlıklı (ÇDDA) bebeklerde sağkalım oranları ile birlikte uzun süreli morbiditelerin sıklığını da arttırmıştır. Bu nedenle ÇDDA bebeklerin uzun süreli nörolojik ve gelişimsel izlemleri, uygulanmış olan girişimlerin ve tedavilerin etkilerinin değerlendirilmesi açısından yenidoğan yoğun bakımının ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Literatürde ÇDDA bebeklerde uzun süreli nörolojik ve gelişimsel sorunların sıklığının artmış olduğu ayrıntılı olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada hastanemiz yenidoğan yoğun bakım ünitesinden 2003-2006 döneminde ÇDDA bebek tanısı ile taburcu edilmiş vakaların düzeltilmiş yaş 12-18. aydaki büyüme, nörolojik ve gelişimsel durumlarının belirlenmesi amaçlandı. Vakaların değerlendirilmesinde standart nörolojik muayene ve Denver Gelişimsel Tarama Testi II kullanıldı. Çalışmaya bu dönemdeki ÇDDA bebeklerin %40’ını oluşturan 128 bebek alınabildi. Vakaların 12’sinde (%9.4) büyüme geriliği belirlendi. Nörolojik olarak vakaların büyük bölümü (112, %87.5) normal iken 12’sinde (%9.4) serebral palsi belirlendi. Maternal korioamnionit serebral palsi gelişimi için en yüksek risk faktörü olarak bulundu (OR 18.3, %95 CI, 3.8-88.2). Denver Gelişimsel Tarama Testi II’de vakaların 16’sında (%12.5) kaba motor gerilik, 12’sinde (%9.4) ince motor gerilik, 9’unda (%7.0) kişisel-sosyal gerilik ve 10’unda (%7.8) dil geriliği belirlendi. Prematürelik retinopatisi 16 bebekte (%12.5), işitme bozukluğu ise 6 bebekte (%4.7) belirlendi. Tüm nörolojik, gelişimsel ve duyusal sorunların sıklığı literatürde belirtilen oranlar ile uyumluydu ancak hastanemizde ÇDDA bebeklerin ergenlik hatta erişkin dönemine kadar izlemi daha doğru ve geniş çaplı bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler : çok düşük doğum ağırlıklı bebek, nörolojik ve gelişimsel prognoz, izlem
Copyright © 2016 cshd.org.tr