Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 2
Her iki koroner arterin pulmoner arterden köken alması: Bir vaka takdimi
Figen Akalın1, Burcu Topçu2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti,
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
Her iki koroner arterin pulmoner arterden köken alması çok seyrek bildirilen, erken bebeklik döneminde dilate kardiyomiyopatiye yol açabilen ve ölümcül giden bir durumdur. Bu makalede hastanemize üç aylıkken kardiyomegali nedeniyle getirilen, kalp yetersizliği bulguları saptanan ve ekokoradiyografik olarak dilate kardiyomiyopati ve heriki koroner arterin de pulmoner arterden köken aldığı görülen bir hastamız sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : koroner arter anomalisi, dilate kardiyomiyopati
Copyright © 2016 cshd.org.tr