Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 2
Fiziksel çocuk istismarı: Dört vakanın sunumu
Fatma Yücel Beyaztaş1, Resmiye Oral2, Celal Bütün3, Ali Beyaztaş4 Derya Büyükkayhan5
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi , Adli Tıp Doçenti,
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Yardımcı Doçenti,
5Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Yardımcı Doçenti,
2Iowa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Sivas Öğretmenler İlköğretim Okulu
4Sivas Öğretmenler İlköğretim Okulu , Uzman Öğretmen
Fiziksel çocuk istismarı, hafif yumuşak doku lezyonlarından ölüme yol açan beyin zedelenmesine kadar değişebilen bulgularla ortaya çıkmaktadır. Bu klinik durum en çok beş yaş altındaki çocukları etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocuk istismarının ayrıntılı öykü ve fizik muayene bulguları ile tanımlanması daha sonraki istismar vakalarının önlenmesi ve ailelere destekleyici hizmetlerin sağlanması yönünden önem taşımaktadır. Bu çalışmada, ikisi ölümle sonuçlanan dört vaka sunulmuştur. Kronik istismar bulgularıyla gelen bu vakalar çocuk istismarı ile ilgili toplumsal ve profesyonel bilinci artırmak için her kademede eğitime gereksinim olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca disiplinler arası işbirliğinin ve bu alanda mesleki eğitime ağırlık veren yasal düzenlemelerin gerekliliği de gözlenmiştir. Bu olguların sunulmasının, sağlık personelinin çocuk istismarını tanıma ve önleme sorumluluklarını yeniden gözden geçirmelerine katkısı olacağını umuyoruz. Anahtar Kelimeler : çocuk istismarı, fiziksel istismar, ihmal, adli tıp
Copyright © 2016 cshd.org.tr