Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 2
Çocuk acil servisine getirilen zehirlenme olgularının değerlendirilmesi
Meda Kondolot1, Başak Akyıldız2, Füsun Görözen3, Selim Kurtoğlu4, Türkan Patıroğlu4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Yardımcı Doçenti
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi
4Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi’ne Haziran 2006- Mayıs 2007 tarihleri arasında getirilen yaşları 8 ay-17 yaş arasında değişen (ortalama 73±56 ay) 491 zehirlenme olgusu geriye dönük olarak değerlendirildi. Zehirlenme olgularının tüm acil başvurularına oranı %6.2 idi. Olguların %53.2’si erkek ve erkek:kız oranı 1.1:1’di. Zehirlenme etkenlerinin %66.9’u (n: 328) farmakolojik olmayan ajanlar, %30.5’i (n: 150) ise farmakolojik ajanlardı. Zehirlenmelerin en sık görüldüğü yaş grubu 25 ay-5 yaş (%35) ve bu dönemde en sık zehirlenme etkeni kostik-koroziv maddelerdi. Mevsime göre dağılımda hastaların %30.3’ü sonbaharda, %29.5’i ilkbaharda, %29.5’i yazın ve %10.6’sı kışın başvurmuştu. Zehirlenmelerin %88.6’sının ev içi, %11.4’ünün ev dışı ortamda gerçekleştiği belirlendi. Zehirlenme olgularının %7.9’u intihar amaçlı, %92.1’i ise kaza sonucu meydana gelmişti. Kostik-koraziv madde ve mantar zehirlenmelerinin bölgemizde en sık görülen zehirlenme etkenleri olduğu tespit edildi. Bölgenin zehirlenme profilinin belirlenmesinin sağlık personeli ve toplumun bilgilendirilmesi ve koruyucu önlemlerin alınmasında katkısı olacaktır. Anahtar Kelimeler : zehirlenme, çocukluk dönemi; etiyoloji.
Copyright © 2016 cshd.org.tr