Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 2
Düşük sosyoekonomik düzey ilköğretim çocuklarında çinko desteğinin Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği skorlarına etkisi
Yasemin Üçkardeş1, Elif N. Özmert2, Fatih Ünal3, Kadriye Yurdakök2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi , Pediatri Öğretim Görevlisi
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü,
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Profesörü
Gelişmekte olan ülke çocuklarında çinko eksikliği sık görülmektedir. Çinko desteğinin enfeksiyon hastalıklarının azaltılması ve büyüme üzerindeki olumlu etkisi ile ilgili pek çok çalışma vardır. Bununla birlikte çinko desteğinin okul çağı çocuklarda davranış üzerine etkisi ile ilgili kısıtlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada çinko desteğinin düşük sosyoekonomik düzey ilköğretim çocuklarında Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği (HRUÖ) ile değerlendirilen davranış skorları üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Randomize plasebo konrollü bu çalışmaya 226 ilköğretim üçüncü sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışma grubuna günlük 15 mg elementel çinko içeren şurup, kontrol grubuna ise plasebo şurup 10 hafta süre ile verilmiştir. Çalışma sonunda HRUÖ davranış sorunu puanının çinko grubunda 5.98±4.12’den 5.01±3.64’e (p=0.01), plasebo grubunda ise 5.80±4.00’den 5.54±4.22’e (p>0.05) düştüğü saptanmıştır. HRUÖ nevrotik belirti puanı hiçbir grupta anlamlı olarak değişmemiştir. HRUÖ toplam puanının da çinko grubunda 11.55±6.79’dan 10.05±6.39’a (p=0.03), plasebo grubunda ise 11.74±6.91’den 10.96±7.16’ya (p>0.05) düştüğü saptanmıştır. Eser elementlerin, santral sinir sistemi, nöropsikolojik gelişim ve davranış üzerine olan etkilerinin tanımlanması ve gerekli durumlarda suplementasyon, özellikle risk altındaki toplumlarda davranış sorunlarını azaltmak için önemli olabilir. Anahtar Kelimeler : çinko, suplementasyon, davranış, Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği.
Copyright © 2016 cshd.org.tr