Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 1
İdiyopatik kronik ürtiker bulgularıyla gelen çölyak hastalığı: Bir vaka takdimi
Gönül Dinler1, Ayhan Gazi Kalaycı2, Seda Gün3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Yardımcı Doçenti
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Araştırma Görevlisi
Çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın bireylerde, glutene karşı gelişen immün cevap sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Klinik spektrumu, klasik malabsorpsiyondan asemptomatik sessiz şekline kadar değişkenlik gösterir. Tip 1 diyabetes mellitus ve otoimmün tiroidit gibi otoimmün hastalıklarla birlikteliği sıkça gösterilmiştir. Bu durumda, çölyak hastalığıyla idiyopatik kronik ürtiker birlikteliği sık beklenebilir. Ancak literatürde bu vakalar beklenildiği kadar fazla değildir. Yazımızda, beş yıldır kronik ürtiker nedeniyle izlenip sonrasında çölyak tanısı alan bir vaka bildirilmiş ve bu vaka dolayısıyla çölyak hastalığının nadir de olsa ürtiker gibi atipik bulgularla karşımıza çıkabileceği vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler : çölyak, kronik ürtiker
celiac, chronic urticaria
Copyright © 2016 cshd.org.tr