Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 1
Mikroprematürelerin bakımı: 382 gr doğan bebeğin sağkalımı
Füsun Okan1, Affsane Nikain2, Deniz Gökalp3, Arda Lembet4
1Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neonatoloji Uzmanı
2Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Pediatri Uzmanı
3Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
4Acıbadem Kadıköy Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçenti
Tıbbi bakım olanakları ve teknoloji geliştikçe yaşamla bağdaşan gebelik yaşı ve doğum tartısı giderek küçülmektedir. Doğum ağırlığı 500 gr altında olan bebeklerin sağkalımı tüm dünyada bildirilmeye başlanmıştır. Bu bebeklerin çoğu gebelik yaşına göre düşük doğum ağırlıklı olup, hastanede yattıkları sürede ciddi sorunlar yaşamaktadırlar. Bu yazıda 26 gebelik haftasında, 382 gr ağırlığında doğup sağkalan bir bebek sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : ileri derecede düşük doğum ağırlığı, prematüre, sağkalım
extremely low birth weight, preterm, survival
Copyright © 2016 cshd.org.tr