Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 1
Taşkent’te öğrenci aileler ve çocuklarının sağlık durumları
Barno Erkinovna Abdusamatova
Özbekistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Pediatri İlmi Araştırmalar Enstitüsü Pediatri Tıbbi Sosyal ve Organizasyon Bölümü Pediatri Uzmanı Taşkent şehrinde yaşayan 577 okul öncesi çağında çocuğu olan 483 öğrenci ailesi sosyal-hijyenik bakımdan incelendi. Öğrenci ailelerinin %80’inin anne babalarıyla birlikte oturmakta olduğu, % 80.5’inin bir, %19.5’nun ise iki çocuk sahibi oldukları görüldü. Öğrenci annelerin gebelik döneminde sağlık kurumu çalışanlarının önerilerine uymadıkları, anne sütüyle besleme ve çocuk sağlığına dikkat etme konularında duyarsız kaldıkları gözlendi. Bunun sonucunda öğrenci ailelerinde çocukların çoğunun erken yaşta yapay beslenmeye başladıkları belirlendi (%56.0). Bu gibi olumsuz etkenlerin öğrenci anne ailesinde yetişmekte olan çocukların erken yaşlarda ve yüksek oranda hastalanmalarına neden olduğu sonucuna ulaşıldı. Anahtar Kelimeler : öğrenci anneler, çocuk sağlığı, bakım
student family, child health, care
Copyright © 2016 cshd.org.tr