Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 3
Vezikoüreteral reflülü çocuk hastada Staphylococcus aureus'a bağlı kortikal yerleşimli böbrek apsesi
Nur Canpolat1, Salim Çalışkan2, Nilüfer Topal3 Mahmut Çivilibal1, Sebuh Kuruğoğlu4 Murat Cantaşdemir5, Özgür Kasapçopur2, Lale Sever2, Nil Arısoy2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
4İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Doçenti
5İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Uzmanı
Böbrek apsesi, çocukluk çağında nedeni bilinmeyen ateşin seyrek görülen nedenlerinden biridir. Klinik ve laboratuvar bulgularının özgün olmaması nedeni ile tanı ultrasonografi ya da bilgisayarlı tomografi ile konur. Apse böbreğin kortikal ya da kortikomedüller alanında yerleşir. Kortikal apselerde etken sıklıkla deri veya solunum yolu enfeksiyonundan hematojen yolla yayılan Staphylococcus aureus'dur. Buna karşılık, üriner sistem patolojisi ile birlikte görülen apselerde en sık neden gram negatif bakterilerdir. Burada, iki taraflı vezikoüreteral reflüsü ve Staphylococcus aureus'a bağlı böbrek apsesi olan bir çocuk hasta sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : böbrek apsesi, perinefrik apse, çocukluk çağı.
renal abscess, perinephric abscess, childhood.
Copyright © 2016 cshd.org.tr