Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 3
Ürtikerya pigmentosa ve nöbet birlikteliği: Bir vaka takdimi
Ayşe Tosun1, Yusuf Ziya Aral1, Şakir Apaydın2, Göksun Karaman3 Emel Dikicioğlu Çetin4
1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
2Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
3Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Profesörü
4 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Profesörü
Mastositoz, mast hücrelerinin başta deri olmak üzere, çeşitli dokularda anormal birikimi ile karakterize bir hastalık grubudur. Çocukluk çağında ürtikerya pigmentoza, kutanöz mastositozun en yaygın görülen tipidir. Sunduğumuz altı aylık kız çocuk, yüzde kızarma ardından, ateşsiz nöbet geçirme yakınmasıyla getirildi. Gövdesinde kırmızı-kahverengi makülo papüler döküntüleri vardı. Darier fenomeni pozitifliği ve deri biopsisi ürtikerya pigmentoza tanısını doğruladı. İzlemde yüzde kızarma atağı ile birlikte jeneralize konvülsiyon da görüldü. Hasta, ürtikerya pigmentoza ve nöbet birlikteliği seyrek görüldüğü için sunuldu. Anahtar Kelimeler : ürtikerya pigmentoza, afebril nöbet.
urticaria pigmentosa, seizure.
Copyright © 2016 cshd.org.tr