Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 3
Çocuklarda lenfadenopati ayırıcı tanısında seyrek görülen bir durum: Kikuchi - Fujimoto hastalığı
Mehmet Kantar1, Bengü Kadıoğlu2, Mine Hekimgil3, Saliha Soydan3, Serap Aksoylar1, Nazan Çetingül4, Savaş Kansoy4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Profesörü
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Kikuchi-Fujimoto hastalığı (KFH), çocuklarda seyrek görülen bir lenfadenopati nedenidir. Hastalık benign seyirli olup, ateş ve servikal lenfadenopati ile karakterizedir. Ancak sistemik bulgular da eşlik edebilir. Lökopeni gibi hematolojik bulgular sıklıkla gözlenirken karaciğer testleri de bozulabilir. Kesin tanı, lenf bezi biyopsisinde histiositik nekrotizan lenfadenitin gösterilmesiyle konulur. Burada hastalığın seyrek görülmesi nedeniyle kliniğimize başvuran bir ergen çocuk sunulmuş ve semptomların ayırıcı tanısı tartışılmıştır. Sunduğumuz 14 yaşındaki erkek hasta boynun sol tarafında 3-4 gün önce başlayan şişlikler ve yorgunluk yakınmasıyla başvurdu. Fizik muayenede sol arka servikalde paket yapmış, sert, ağrısız, zemine yapışık 2 cm'i aşmayan lenf bezleri palpe edilmesi dışında patolojik bulgu yoktu. Periferik kanda atipik lenfositlerde artış, hafif sedimentasyon yüksekliği ve belirgin ALT, AST yüksekliği vardı. Etiyolojisi aydınlatılamayan ve bir ay sonunda fizik muayene bulgularında değişiklik olmayan hastaya eksizyonel lenf bezi biyopsisi uygulandı ve KFH tanısı aldı. İzlemde yorgunluk yakınması kayboldu ve karaciğer testleri normale döndü. Bir yıllık izlem süresince tekrarlama görülmedi. Anahtar Kelimeler : Kikuchi-Fujimoto hastalığı, lenfadenopati.
Kikuchi-Fujimoto disease, lymphadenopathy.
Copyright © 2016 cshd.org.tr