Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 2
Tekrarlayan ağır Guillain-Barré sendromu: Bir vaka takdimi
İlker Devrim1, Ateş Kara2, Göknur Haliloğlu2, Hasan Tezer1, Ayhan Pektaş3, Gülten Seçmeer4
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
Guillain-Barré sendromu, genellikle hızlı ve ilerleyici giden, asendan simetrik kuvvet kaybı ve arefleksi ile karakterize akut enflamatuar polinöropatidir. Klinik tablonun gelişim mekanizması ve risk faktörleri tam olarak bilinmemektedir ve Guillain-Barré sendromu geçiren hastaların %1-10’unda tekrarlama görülür. Bu makalede ilk kez sekiz yıl önce Guillain-Barré sendromu tanısı ile tedavi edilip, tamamen iyileşen ve tekrar Guillain-Barré sendromu tanısı alan 11 yaşındaki erkek çocuk sunulmaktadır. Hastamızda ilk intravenöz immünoglobülin tedavisinden sonra kısmi iyileşme görülmesi nedeniyle intravenöz immünoglobülin tedavisi tekrarlandı ve hasta ikinci intravenöz immünoglobülin uygulamasından yarar gördü. Sonuç olarak Guillain-Barré sendromu tanısı alan çocuklara ve ailelere rekürrens riski hakkında bilgi verilmesini önermekteyiz. Ayrıca bu vakayı sunarak intravenöz immünoglobülin tedavisine dirençli Guillain-Barré sendromlu vakalara diğer alternatif tedaviler yanında tekrar intravenöz immünoglobülin tedavisi verilmesi tedavi yaklaşımları arasında bir seçenek olabileceğini vurgulamak istedik. Anahtar Kelimeler : Guillain-Barré sendromu, intravenöz immünoglobülin, tekrarlayan, Guillain-Barré syndrome, intravenous immunoglobulin, recurrent
Copyright © 2016 cshd.org.tr