Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 2
İntrakardiyak rabdomiyom ve konjenital hipotiroidili bir yenidoğan vakası
Mehmet Mutlu1, Embiya Dilber2, Yakup Aslan3, Polat Koşucu4, Yusuf Gedik3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
4Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Doçenti
İntrakardiyak rabdomiyom ve konjenital hipotiroidili bir yenidoğan vakası. Primer kardiyak tümörler yenidoğan döneminde ve çocukluk çağında seyrek görülürler ve çoğunlukla da iyi huyludurlar. Çocuklarda kalbin en sık görülen tümörleri rabdomiyomlardır. Genellikle klinik bulgu vermezler ve yaşla gerileme gösterirler; fakat mekanik tıkanma, kalp yetmezliği ve aritmilere neden olabilirler. Bu vaka takdiminde semptomatik kardiyak rabdomiyom ve konjenital hipotiroidi birlikteliği olan bir yenidoğan sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : intrakardiyak rabdomiyom, konjenital hipotiroidi, yenidoğan, intracardiac rhabdomyoma, congenital hypothyroidism, neonate
Copyright © 2016 cshd.org.tr