Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 2
Hemoptizi ile gelen ve akciğer apsesi saptanan yabancı cisim aspirasyonu: Bir vaka takdimi
Belgin Usta Güç1, Gönül Parmaksız1, Pelin Oğuzkurt2, Semire Serin Ezer3, Ayten Gümüş1, Nurcan Cengiz4
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediari Uzmanı
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi Pediatrik Cerrahi Doçenti
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatrik Cerrahi Uzmanı
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezi, Pediatri Doçenti
Yabancı cisim aspirasyonu çocukluk çağında sık görülen bir problemdir. Fizik muayenede öksürük, stridor, hışıltı, azalmış ve/veya anormal solunum sesleri saptanabilir. Ancak yetersiz öykü, atipik klinik ve radyolojik bulgulardan dolayı yanlış tanı konabilir. Tanısı gecikmiş hastalarda klinik ve radyolojik bulgular farklı hastalıkları taklit edebilir. Tanının gecikmesini engellemek için, klinik ve radyolojik bulgular dikkatli bir biçimde değerlendirilmeli, atipik veya uzamış respiratuar semptomları bulunan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Bu yazıda yabancı cisim aspirasyon öyküsü olmaksızın öksürük ve hemoptizi yakınmasıyla getirilen ve akciğer apsesi saptanan 12 yaşında bir yabancı cisim aspirasyon vakası sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : yabancı cisim aspirasyonu, akciğer apsesi, hemoptizi, foreign body aspiration, lung abscess, hemoptysis
Copyright © 2016 cshd.org.tr