Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2008 , Vol 51 , Num 1
Bronkopulmoner displazili bebeklerde uzun süreli izlem ve yeniden hastaneye yatış özellikleri
Ayşe Korkmaz1, Didem Armangil2, Murat Yurdakök3, Şule Yiğit3, Gülsevin Tekinalp3
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Bronkopulmoner displazi (BPD) çok düşük doğum ağırlıklı prematüre bebeklerdeki en önemli kronik morbiditedir ve uzun süreli izlemde alt solunum yolu enfeksiyonları nedeniyle yeniden hastaneye yatış, evde oksijen tedavisi gereksinimi, büyüme geriliği ve nörogelişimsel gerilik en önemli sorunlardır. Bu çalışmada hastanemizde BPD tanısı almış olan prematüre bebeklerin uzun süreli izlem ve yeniden hastaneye yatış döneminin özelliklerinin araştırılması amaçlandı. Çalışmaya 2005-2006 döneminde BPD tanısı almış olan 50 prematüre bebek ve aynı dönemde gebelik yaşı ≤34 hafta olan prematüre bebeklerin elektronik kayıt sistemi verileri alındı. BPD gelişimi için en önemli risk faktörleri sırasıyla semptomatik patent duktus arteriozus (OR 5.4, 1.6-18.3), pnömoni (OR 4.9, 1.6-14.7) ve respiratuar distres sendromu (OR 4.8, 2.1-14.7) belirlendi. Vakaların %36’si hafif, %40’ı orta, %24’ü ise ağır BPD olarak sınıflandı. Taburcu edilen vakaların %54’ünün ev oksijen tedavisi aldığı, %64.3’ünün yaşamın ilk bir yılı içinde en az bir kez yeniden hastaneye yatırıldığı, yeniden hastaneye yatışların %59.3’ünün alt solunum yolu enfeksiyonları (pnömoni ve bronşiolit), %15.3’ünün prematürelik retinopatisi nedeniyle olduğu, alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı ile yeniden hastaneye yatırılanların %68’inde önemli respiratuar distres bulguları ve hipoksi olduğu, bu dönemde mortalitenin %11 oranında geliştiği belirlendi. Uzun süreli izlemde düzeltilmiş 12. ayda izleme gelen vakaların %20’sinde serebral palsi, %26.7’sinde büyüme geriliği olduğu belirlendi. Sonuç olarak hastanemizde BPD’li bebeklerde literatür ile uyumlu bir oranda ev oksijen tedavisi ve yeniden hastaneye yatış olduğu, uzun süreli izlemde önemli oranda büyüme ve nörogelişimsel gerilik olduğu belirlendi. Ülkemizde BPD’li bebeklerin uzun süreli izleminin iyileştirilmesi için uygun multidisipliner polikliniklerin ve yeniden hastaneye yatış servislerinin geliştirilmesi gerektiği düşünüldü. Anahtar Kelimeler : Bronkopulmoner displazi, prematürenin kronik akciğer hastalığı, izlem, yeniden hastaneye yatış, bronchopulmonary dysplasia, follow up, rehospitalization
Copyright © 2016 cshd.org.tr