Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 4
Çocuklarda ayaktan kan basıncı monitörizasyonu
Umut Selda Bayrakçı1, Ayşin Bakkaloğlu2
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Hipertansiyon çağımızın önemli bir hastalığı olup, kardiyovasküler hastalıkların, böbrek hastalıklarının ve serebrovasküler olayların en önemli nedenidir. Primer hipertansiyonun erişkinler kadar çocukları da etkilediği bilinmekte, hatta erişkin yaşlardaki hipertansiyonun köklerinin çocukluk çağına dayandığı düşünülmektedir. Ancak çocuklarda hipertansiyonun tanısı erişkinlere göre daha güç olmaktadır. Doktor korkusu ve onun yarattığı beyaz önlük hipertansiyonu çocuklarda erişkin hastalara göre daha sık görülmektedir. Ayrıca çocukların değişken olan günlük aktivitesi tek bir kan basıncı ölçümü ile sağlıklı bir yorum yapmayı daha da güçleştirmektedir. Bu nedenle son yıllarda 24 saatlik ayaktan kan basıncı monitörizasyonu hipertansiyon tanısında daha sık kullanılmaya başlanmış, özellikle klasik yöntemlerle hipertansif olduğundan şüphelenilen hastalarda altın standart tanı yöntemi haline gelmiştir. Anahtar Kelimeler : Hipertansiyon, ayaktan kan basıncı monitörizasyonu, çocuk, Hypertension, ambulatory blood pressure monitoring, childhood
Copyright © 2016 cshd.org.tr