Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 4
Prepubertal ve pubertal dönemdeki çocukların ultrasonometrik kemik yoğunluğunun ölçülmesi ve bunu belirleyen faktörlerin değerlendirilmesi
Ahmet Oğuzhan Özen1, Berber Mustafa2, Nagihan Şen3, Hülya Ercan Sarıçoban2, Benal Büyükgebiz4
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Öğretim Görevlisi
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Sağlıklı Türk çocuklarında ultrasonometrik kemik yoğunluğu ölçümü ile kemik yoğunluğu parametrelerinin ölçülmesi ve kemik yoğunluğu ile puberte, antropometri, fiziksel aktivite, diyetle kalsiyum alımı gibi bazı parametrelerin ilişkisinin araştırılması amaçlandı. Otuz altı prepubertal ve 37 pubertal çocuk çalışmaya alındı. Kalsiyum alımları günlük süt ve süt ürünleri tüketimi sorgulanarak hesaplandı. Çocukların %19.6'sının kemik mineral dansitesi z skoru -2'nin, %40.9'unun -1'in altında olduğu bulundu. Çocukların yalnızca %28.8'i yeterli miktarda kalsiyum almaktaydı. Haftada üç saatten fazla spor yapan çocukların kemik dansite z skor değerleri anlamlı ölçüde daha yüksek bulundu. Kemik mineral dansitesi ile kemiklerde kırık öyküsü, obesite ve gazlı içecek tüketme arasında ilişki saptanmadı. Günlük tüketilen kalsiyumdan zengin besin miktarıyla kemik mineral dansitesi arasında ilişkili bulunmadı. Çalışmamızda kemik yoğunluğunu belirleyen en önemli faktörlerin puberte ve spor yapma olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler : Çocuk, ultrasonometrik kemik yoğunluğu, belirleyen faktörler, Children, ultrasound bone density, factors
Copyright © 2016 cshd.org.tr