Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 3
İnotropik tedavide yeni yaklaşımlar
Benan Bayrakçı1, Tevfik Karagöz2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Yardımcı Doçenti
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
İnsanoğlunun kalbe olan ilgisi eski çağlardan beri tazeliğini korumaktadır. Kalbin ne kadar kompleks olduğu, iyon kanalları, moleküler etkileşimler ve protein yapılarının çözülmesiyle birlikte, binlerce yıl sonra yeni yeni anlaşılmaya başlanmıştır. Çocuklarda dolaşım yetmezliğinin altında anatomik, toksik, metabolik veya enflamatuar kökenli olabilecek çok çeşitli etkenler bulunması, tedavide birden fazla ilaç kullanılarak kombine farmakoterapi uygulamasını gerektirebilmektedir. Günümüzde miyokard fonksiyonları, eksitasyonkontraksiyon döngüsü ve kardiyovasküler regülasyon anlaşıldıkça moleküler ve mekanik hemodinamik desteğin yanı sıra nörohormonal ve hatta genetik tedavi yöntemleri gündeme gelmiştir. Bu yazı ile inotropik destek için geliştirilen yeni tedavi yöntemleri ve stratejik yaklaşımlar derlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler : inotrop, vazopressör, çocuk, kalp yetmezliği, katekolamin, dolaşım, inotrope, vasopressor, pediatric, heart failure, catecholamine, circulation
Copyright © 2016 cshd.org.tr