Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 3
Geç bulgu veren hipertrofik pilor stenozu: Bir vaka takdimi
Yusuf Usta1, Nuray Uslu1, Figen Gürakan2, Aysel Yüce2, Beril Talim3, Saniye Ekinci4, Mehmet Emin Şenocak5
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Yardımcı Doçenti
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Cerrahi Yardımcı Doçenti
5Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Cerrahi Profesörü
Hipertrofik pilor stenozu, bebeklerde intestinal obstrüksiyonun sık görülen nedenlerinden biri olup, çocukluklarda mide çıkış ostrüksiyonunun bir nedeni olarak akla gelmemektedir. Genellikle ilk yakınma safrasız kusmadır. Sunduğumuz 28 aylık erkek hasta, kusma, karın ağrısı ve hematemez şikayetiyle getirildi. Yapılan incelemede pilor düzeyinde parsiyel obstrüksiyon saptandı ve tıbbi tedavi başlandı, ancak yanıt vermediği için Billroth 1 ameliyatı yapıldı. Histolojik olarak hipertrofik pilor stenozu saptandı. Seyrek görülmekle birlikte, bebeklerde olduğu gibi çocukluklarda da mide çıkış ostrüksiyonuna yol açan hastalıklar içerisinde hipertrofik pilor stenozu düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : kusma, mide çıkış ostrüksiyonu, hipertrofik pilor stenozu, childhood, vomiting, gastric outlet obstruction, hypertrophic pyloric stenosis
Copyright © 2016 cshd.org.tr