Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007 , Vol 50 , Num 2
İnatçı kusma ve ishal nedeniyle epilepsi yanlış tanısı alan rüzgar çorabı tipi duodenal perde: Bir vaka takdimi
Aygen Yılmaz1, Mustafa Akçam2, Özgür Duman1, Kaan Çeken3 Güngör Karagüzel4, Reha Artan5
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Yardımcı Doçenti
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Cerrahi Profesörü
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Bebeklerde kronik ishal ve inatçı kusmanın birçok nedeni olabilir. Duodenal perdeler bebeklerde seyrek olsalar da, bebeklikte ve çocuklukta mide çıkışı tıkanması durumlarında her zaman hatırlanmalıdırlar. Bu yazıda kronik ishal ve inatçı kusmaları nedeniyle incelenen ve epilepsi yanlış tanısı konan ve aslında duodenal perdesi olan bir çocuk sunulmuştur. Çocuklarda bu tür klinik bulguların başlangıcında dikkat edilmesi tanısal gecikmeleri ve morbiditeyi önleyebilir. Üst gastrointestinal endoskopi duodenal perdelerin doğru tanısı için faydalı olabilir. Anahtar Kelimeler : rüzgar çorabı perdesi, bebek, kronik ishal, inatçı kusma, windsock web, infant, chronic diarrhea, persistent vomiting
Copyright © 2016 cshd.org.tr