Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 4
Yenidoğanlarda K vitamini eksikliğine bağlı intrakranial kanama
Selahattin Katar1, M. Nuri Özbek2, Aslan Güzel3, Celal Devecioğlu4, Sultan Ecer1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Yardımcı Doçenti
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
Yenidoğanın geç hemorajik hastalığı K vitamini eksikliğine bağlı olarak gelişir. Bu hastalıkta kanama genellikle intrakranial olarak gelişir. Bu çalışmada K vitamini proflaksisi yapılmamış dokuz, profilaksi yapıldığı halde intrakranial kanama gelişen bir hasta olmak üzere toplam 10 hastanın klinik ve laboratuvar özellikleri değerlendirildi. Hastaların %80’i erkek ve yaşları 8-29 gün arasında idi. Hastaların hepsi zamanında, biri hastanede diğerleri evde doğmuştu. İlaç kullanımı, ishal ve travma öyküleri yoktu. Hastaların tümü yalnızca anne sütü ile beslenmişti. Hepsinin protrombin zamanı. parsiyel tromboplastin zamanı ve pıhtılaşma zamanları uzundu. Hastalara 2 mg K vitamini intravenöz yapıldıktan dört saat sonra protrombin zamanı, parsiyel tromboplastin zamanı ve pıhtılaşma zamanının normal düzeylere geldiği gözlendi. Bir hastanın intrakranial kanaması cerrahi olarak boşaltıldı. İki hasta kaybedildi. Sonuç olarak her yenidoğan bebeğe profilaktik olarak K vitamini yapılması gerektiğini, ancak proflaksi yapıldığı halde yenidoğan geç hemorajik hastalığı gelişebileceğini ve bu nedenle yaşamın ilk ayı içinde ikinci bir doz K vitamini yapılmasının uygun olduğunu düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, K vitamini eksikliği, intrakranial kanama, newborn. vitamin K deficiency. intracranial bleeding
Copyright © 2016 cshd.org.tr