Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 3
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Neonatal Tetanoz
Ahmet Yaramış1, Selahattin Katar2, M. Nuri Özbek3, Sultan Ecer3
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcısı Doçenti
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
Neonatal tetanoz, bölgemizde halen görülmektedir. Ocak 1999 ve Aralık 2002 yılları arasında neonatal tetanoz tanısıyla kliniğimize yatırılan hastaların klinik, prognostik ve risk faktörleri retrospektif olarak incelendi. 16’sı erkek, toplam 24 hastanın yaşları, iki ile 15 gün arasında değişmekteydi. Ateş ve emmeme, en sık başvuru şikayetleriydi. Fizik muayenelerinde, emme refleksinin yokluğu (%100), trismus (%79), ateş (%58), risus sardinikus (%29), omfalit (%33) ve opistotonus (%17) saptandı. Hastaların tümü evde, sağlık personeli gözetiminde olmadan doğmuştu ve göbek kordonları steril olmayan yöntemlerle kesilmişti. Hastaların %75’i eksitus oldu. Anne ve baba eğitimsizliği, evde doğum, göbek kordonlarının steril olmayan yöntemlerle kesilmesi, gebelikte tetanoz aşısının yapılmamış olması ve sağlık şartlarının yetersiz olması önemli risk faktörlerini oluşturuyordu. Anahtar Kelimeler : neonatal tetanoz, eğitim ve sağlık hizmeti, aşılama, risk faktörleri, neonatal tetanus, health and education service, vaccination, risk factors
Copyright © 2016 cshd.org.tr