Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 2
Çocuk, hastalık, anne-babalar ve kardeşler
D. Melek Er
Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Doktoru Çocuğun hasta olması sadece hasta olan çocuğu değil ailesini de doğrudan etkileyecektir. Hastalığın çocuk ve aile üzerindeki etkileri; çocuğun hastalığının doğuştan veya sonradan kazanılmış olması, hastalığın kazanıldığı yaş, çocuğun uyum düzeyi ve yetenekleri, anne-baba-çocuk ilişkisi, aile içi denge, hastalığın derecesi, hasta organ, ağrı veya kaybın derecesi, tedavi şekli, hastalığın yarattığı kalıcı etki ve sınırlamalar, hastalığın taşıdığı anlam, hastalıkla ilgili düşünceler, hastalığın, çocuğun toplumsal uyumuna, okul yaşantısına ve benzeri ilişkilerine etkisi gibi değişkenlere göre farklılıklar gösterebilir. Çeşitli çalışmalarda çocuğun hastalığının aynı zamanda annebaba ve kardeşleri üzerinde de olumsuz etkileri olduğu belirtilmektedir. Araştırmalarda, ailenin hastalığın tanı konduğu sıradaki kaygı düzeyinin, tanıdan bir süre sonraki kaygı düzeyinden anlamlı düzeyde yüksek olduğu vurgulanmaktadır. Hasta çocuk, ailesi ve kardeşlerinin hastalığa bağlı olarak yaşanan stres artışı ve yaşam kalitelerinin düşüşü ile baş edebilmeleri için, sağlık kuruluşlarında, çocuk ve ailesini hastalık ve tedavi süreci konusunda bilgi verilmesi, tıbbi işlemlere anne-babanın katılımının sağlaması, aileye sosyal destek hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. Anahtar Kelimeler : çocuk hastalıkları, stres, hastalığa karşı tutumlar, anne-baba, kardeşler, pediatric illness, stress, attitudes toward illness, parents, siblings
Copyright © 2016 cshd.org.tr