Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006 , Vol 49 , Num 2
Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde serebral fonksiyon monitörü kullanımı: ülkemizde ilk deneyim
Ercan Sivaslı1, Murat Yurdakök2, Ayşe Korkmaz3, Şule Yiğit2, Gülsevin Tekinalp2
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
Serebral fonksiyon monitörleri (SFM) yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş amplitüt entegreli uzun izlem EEG cihazlarıdır. Bu yazıda amacımız yenidoğan yoğun bakım ünitesinde izlenen ve SFM uygulanmış vakalarımızı incelemek, bu konu ile ilgili deneyimlerimizi aktarmak ve ülkemizde kullanımı oldukça yeni olan bu yöntem konusunda bilgilerimizi gözden geçirmektir. Toplam 25 bebeğin SFM’sinin alt ve üst sınırları, bant genişlikleri, konvülsiyon deseni veya “burst” süpresyonu varlığı değerlendirildi. Hastaların 13’ünde (%52) hipoksik-iskemik ensefalopati (HİE), üçünde (%12) HİE ve periventriküler-intraventriküler kanama (PV-İVK), üçünde (%12) PV-İVK, beşinde (%25) metabolik hastalık, birinde ise (%4) lizensefali vardı. Uygulama kolaylığı, kısa bir eğitim ile ileri EEG bilgisi gerektirmeden yenidoğan hekimlerinin kolaylıkla değerlendirme yapabilmesi nedeniyle yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bebeklerin monitörizasyonunda rutin kullanılacak bir cihaz gibi görünmektedir. Özellikle HİE gelişen bebeklerin izleminde, subklinik konvülsiyonların tanınmasında ve tedavide kullanılan antiepileptik ilaçların etkinliğinin değerlendirilmesinde oldukça etkili bir biçimde kullanılabilmektedir. Anahtar Kelimeler : serebral fonksiyon monitörü, yenidoğan, cerebral function monitoring, newborn
Copyright © 2016 cshd.org.tr