Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 4
Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu İki vakanın takdimi
Serap Karaman1, Tiraje Celkan2, Sefa Alhaj3, Sait Albayram4, Alp Özkan2, Hilmi Apak2, İnci Yıldız5
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti
3 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi
4 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Yardımcı Doçenti
5 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü
Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu (RPLS), ani tansiyon artışı ile birlikte baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç değişikliği, görme bozukluğu ve konvülziyon ile karakterize kompleks bir sendromdur. Genellikle hipertansiyon, eklampsi ve immünosüpresif tedavi sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu tip lökoensefalopatinin özelliği beyinde sadece posterior bölgeyi tutması ve semptomatik tedavi ile klinik ve radyolojik iyileşme olmasıdır. Erken tanı konularak gerekli tedavi yapılmadığında nörolojik bulgular kalıcı olabilir. Bu yazıda T hücreli lenfoma ve Wilms tümörü tanısıyla tedavi edilirken RPLS tanısı alan iki vaka sunularak klinik önemine değinilmek istenmiştir. Anahtar Kelimeler : geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu, çocukluk çağı tümörleri, kemoterapi, reversible posterior leukoencephalopathy syndrome, childhood cancer, chemotherapy
Copyright © 2016 cshd.org.tr