Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 3
Çocukluk çağında metabolik sendrom
Şükrü Hatun1, Filiz Çizmecioğlu2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
Metabolik sendrom daha çok erişkinlerin sorunu olarak bilinirken son yıllarda çocukluk, özellikle de adolesan döneminde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocuklarda da metabolik sendrom sıklığındaki artış obesite sıklığındaki artışa paraleldir. Metabolik sendromun temelinde insülin direnci vardır ve bu vakaların önemli bir bölümünden tip 2 diyabet gelişmektedir. Çocukluk çağındaki metabolik sendrom araştırmalarında erişkinler için geliştirilmiş tanı kriterleri kullanılmakla birlikte, son yıllarda çocuklara özgü kriterlerin geliştirilmesi için de çaba harcanmaktadır. Koruyucu hekimlik bakımından ailesinde tip 2 diyabet ve/veya metabolik sendrom yükü olan, fizik muayenede santral obesite, akantozis nigrikans gibi insülin direnci bulguları olan çocukların daha yakından izlenmesi; tip 2 diyabet bakımından riskli olan ve insülin direnci olan vakalarda erken tedavi başlanması gereklidir. Bu amaçlar doğrultusunda çocuk hekimleri ve genel pratisyenler için çocukluk çağı obesitesinin değerlendirilmesi konusunda sürekli eğitim toplantıları yapılması gereklidir. Anahtar Kelimeler : Metabolik sendrom, insülin direnci, obesite, çocukluk çağı, metabolic syndrome, insulin resistance, obesity, childhood
Copyright © 2016 cshd.org.tr