Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2019 , Vol 62 , Num 1-2
Ayaşlı Şa`bân Şifâ`î ve ünlü eseri Tedbîrü`l-Mevlûd-I: Kitabın yazılma nedeni ve önsöz
Ahmet Acıduman *1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Profesörü, Ankara Bu yazı serisinin amacı Osmanlı İmparatorluğu`nda XVIII. yüzyılın başında Ayaşlı Şa`bân Şifâ`î tarafından kaleme alınan ve gebeler ve çocuklar üzerine yazılmış ayrıcalıklı ve ilk eserlerden birisi olarak kabul edilen Tedbîrü`l- Mevlûd`un bölümler halinde değerlendirilerek, eserin Türkçe çevriyazısının okuyucuya sunulması ve Türk tıp tarihi literatürüne kazandırılmasıdır. Tedbīru`l- Mevlūd`un Şa`bân Şifâ`î`nin kendi el yazısı ile yazdığı nüshalarından birisi olan İstanbul, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Mihrişah Sultan Koleksiyonu, no. 344`de bulunan nüshasının Ankara Milli Kütüphane, Mikrofilm Arşivi 1994 A 3887`de bulunan kopyası üzerinde çalışılmıştır. Yazının ilk bölümünde Tedbîrü`l-Mevlûd`un münâcât, yazılma sebebi ve önsöz bölümleri ele alınmış ve ilgili bölümlerin çevriyazıları yazıya eklenmiştir. Sonraki yazılarda da sırasıyla eserin sekiz bölümü ile sonsözü ele alınacak, ilgili bölümlerin içeriği tanıtıldıktan sonra, bunların çağdaş Türkçeye çevriyazıları metne eklenecektir. Tedbîrü`l-Mevlûd`un bazı bölümlerinin uzun olması nedeniyle bu bölümlerin kendi içlerinde kısımlar halinde sunulması da söz konusu olabilecektir. Anahtar Kelimeler : Şa`bân Şifâî, Tedbîrü`l-Mevlûd, Gebelik, Yenidoğan, Çocuk Hastalıkları, Tıp Tarihi
Copyright © 2016 cshd.org.tr