Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2019 , Vol 62 , Num 1-2
Akondroplazide baba yaşı: İleri baba yaşı kaçtır?
Süleyman Atar *1 ,Gizem Ürel Demir *1 ,Pelin Özlem Şimşek Kiper *2 ,Gülen Eda Utine *3 ,Osman Koray Boduroğlu *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Akondroplazi orantısız boy kısalığına neden olan rizomelik ekstremite kısalığı ile karakterize en sık görülen genetik iskelet hastalığıdır. İleri baba yaşı ile olan ilişkisi birçok çalışma ile gösterilmiştir. Çocuk Genetik Hastalıkları polikliniğine 2002-2018 yılları arasında başvurarak klinik ve radyolojik bulgular ile akondroplazi tanısı alan 50 hastanın doğum anındaki baba yaşı hesaplanmıştır. Çalışmamızda baba yaşının ortalama değeri 36,2 yıl, ortanca değer ise 36 yıl olarak bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : akondroplazi, ileri baba yaşı
Copyright © 2016 cshd.org.tr