Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 3-4
Sābit b. Ḳurra`nın Kitābu`ẕ-Ẕaḫīre fī ʿİlmi`ṭ-Ṭıbb adlı eserinde çocukların korunması üzerine
Ahmet Acıduman *1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Profesörü, Ankara, Türkiye Bu çalışmada Sābit b. Ḳurra`nın Kitābu`ẕ-Ẕaḫīre fī ʿİlmi`ṭ-Ṭıbb adlı eserinde bulunan çocukların korunması ile ilgili bilgileri sunmak ve tıp tarihi ışığında tartışmak amaçlanmıştır. Bunun için esas olarak Kitābu`ẕ-Ẕaḫīre fī ʿİlmi`ṭ-Ṭıbb`ın Dr. G. Sobhy tarafından hazırlanmış ve 1928 yılında Kahire`de Maṭbaʿatu`lĀmīriyye`de basılmış bir nüshası üzerinde çalışılmış, İstanbul Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa Koleksiyonu, no. 2028`de bulunan yazma bir nüshası ile karşılaştırılmıştır. Kitap 31 bölümden oluşmaktadır ve ilk bölümü `sağlığın korunması` üzerinedir. Bu bölümde `çocuğun korunması` alt başlığını taşıyan kısım, Arapçadan Türkçeye çevrilmiş ve yazının bulgular kısmında sunulmuştur. Bu kısımdaki bilgiler Bergamalı Galenus`un De Sanitate Tuenda, Bergamalı Oribasius`un Synopsis ve Aeginalı Paulus`un Epitome adlı eserinde yer alan bilgilerle karşılaştırılmıştır. Kitābu`ẕ-Ẕaḫīre fī ʿİlmi`ṭ-Ṭıbb`ın çocukların korunması ile ilgili bilgilerin oldukça kısa olduğu ve bu kısmın adıyla uyumlu olarak çocuk hastalıklarına hiç yer verilmediği görülmüştür. Bu kısımdaki bilgilerin ana kaynağının Galenus`un De Sanitate Tuenda adlı eseri olduğu fark edilmiştir. Anahtar Kelimeler : Sabit b. Kurra, Kitābu`ẕ-Ẕaḫīre fī ʿİlmi`ṭ-Ṭıbb, çocuk sağlığı ve hastalıkları, tıp tarihi
Copyright © 2016 cshd.org.tr