Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 3-4
Konjenital şilöz asit: fibrin yapıştırıcı ile tedavi edilen bir olgu sunumu
Mustafa Akçalı *1 ,Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş *2 ,Önder Özden *3 ,Hilmi Serdar İskit *4 ,Nilgün Bahar *5 ,Ferda Özlü *6 ,Mehmet Satar *2 ,Nejat Narlı *2 ,Mehmet Ağın *1
1 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Adana, Türkiye
2 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Adana, Türkiye
3 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Yardımcı Doçenti, Adana, Türkiye
4 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Profesörü, Adana, Türkiye
5 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi, Adana, Türkiye
6 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Doçenti, Adana, Türkiye
Şilöz asit, şilöz sıvının periton boşluğuna sızması sonucu gelişen seyrek görülen bir durumdur. Konjenital şilöz asit (KŞA) ise daha seyrek görülür. Tanı ve tedavideki gecikmeler bu hastalık için tıbbi bir sorun oluşturur. Tedavide öncelik konservatif yaklaşımdır. Peritoneal şilöz sıvı drenajı, volüm ve protein kaybının yerine konulması, enteral beslenmenin kesilip parenteral ve orta zincirli yağ asitinden zengin besleme ve somatostatin uygulaması önerilir. Bu tedavilere yanıtsızlık durumunda cerrahi tedavi düşünülebilir. Cerrahi işlem sırasında lenfatik sızıntıyı önlemek için fibrin yapıştırıcı kullanılabilir. Burada konjenital şilöz asit tanısıyla iki ay konservatif tedaviye yanıt alınamayan, eksploratif laparotomi ile lenfatik sızıntı olan bölgeleri koterize edilen aynı yer ve bazı diğer alanlara fibrin yapıştırıcı uygulaması sonrası düzelen bir yenidoğan olgusu; konjenital şilöz asitin seyrek görülmesi, tanı ve tedavisindeki zorluklara dikkat çekmek amacıyla sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : konjenital, şilöz asit, tedavi, fibrin yapıştırıcı
Copyright © 2016 cshd.org.tr