Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2018 , Vol 61 , Num 1-2
Kell subgrup uyuşmazlığına bağlı immün hidrops fetalis: İki vaka takdimi
Yağmur Ünsal *1 ,Davut Bozkaya *2 ,Kısmet Çıkı *1 ,Murat Yurdakök *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Araştırma Görevlisi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
İmmün hidrops fetalisin en sık nedeni Rh immünizasyonudur. Günümüzde gebeliğin yakın izlemi ve gebelikte yapılan immünprofilaksi dolayısıyla özellikle gelişmiş ülkelerde Rh immünizasyonuna ikincil hidrops fetalis ve anemi sıklığı azalmışken minor kan grubu uyuşmazlıklarına ikincil hemolitik anemilerin önemi artmıştır. Kell subgrubu en sık karşılaşılan minor kan grubudur ve anti-Kell antikorları fetal dönem ve yenidoğan dönemindeki ağır antikor ilişkili anemi ve hidrops vakalarının en sık karşılaşılan nedenlerindendir. Bu makalede anti-Kell antikorlarına bağlı immün hidrops görülen iki vaka takdim edilmiştir. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, Kell subgrubu, hidrops fetalis
Copyright © 2016 cshd.org.tr