Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 4
Down sendromu ve izole konjenital plevral effüzyon birlikteliği: Bir vaka takdimi
Yağmur Ünsal *1 ,Davut Bozkaya *2 ,Murat Yurdakök *3
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Araştırma Görevlisi, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı, Ankara
3 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü, Ankara
Fetal plevral efüzyon seyrek görülen bir durum olup göğüs boşluklarında sıvı toplanması olarak tanımlanır. İzole primer plevral efüzyonun patogenezi tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Genelde sağ hemitoraksta görülür ve kendiliğinden geriler. Seyrek de olsa Down sendromu, Turner sendromu ve diğer kromozoman anomalileri ile bildirilmiştir. Erken gelişen fetal plevral efüzyon kötü prognoz ile ilişkilidir. Bu makalede Down sendromu ve izole plevral efüzyon olan bir vaka sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, plevral efüzyon, Down sendromu
Copyright © 2016 cshd.org.tr