Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 3
Köşk Höyük Ortaçağ topluluğunda bebek ve çocuk ölümlülüğü
Ömür Dilek Erdal *1
1 Hacettepe Üniversite Edebiyat Fakültesi Antropoloji Doçenti Bu araştırmanın materyalini Niğde`nin Bor İlçesi, Bahçeli Beldesi`nde bulunan ve Ortaçağ`a tarihlendirilen Köşk Höyük bebek ve çocuk iskeletleri oluşturmaktadır. Çalışma, Köşk Höyük Ortaçağ bebek ve çocuklarının ölümlülüğünü ve olası ölüm nedenlerini belirleyebilmek amacıyla yapılmıştır. Bireylerin yaşları, diş kalsifikasyonu, uzun kemik büyümesi ve epifiz kaynaşmasına göre belirlenmiştir. Hastalıkların tanısında ise makroskobik analiz yapılmış ve lezyonların belirlenmesinde literatürde yapılan tanımlamalar dikkate alınmıştır. Fetuslarla birlikte, 15 yaşından küçük 118 birey incelenmiştir. Ölüm eğrisi dikkate alındığında, en yoğun ölümlerin %23.8 ile ilk yıl gerçekleştiği belirlenmiştir. Fetusların da dahil edildiği ilk yıl ölümlerinin ayrıntılı incelemesinde ise ölümlerin %21`inin doğumdan sonraki ilk hafta içerisinde gerçekleşmiş olabileceği tahmin edilmiştir. Bunu %18 oranıyla doğum öncesi döneme ait 36-39 haftalık bireyler izlemektedir. Köşk Höyük çocuklarının en önemli risk faktörünün enfeksiyon hastalıkları olduğu gözlemlenmiştir. Bunun annenin ve çocuğun beslenme sorunlarından kaynaklanmış olabileceği düşünülmüştür. Sonuç olarak, Köşk Höyük bebek ve çocuklarının ölümünde, anne ve çocuğun beslenme sorunlarının, enfeksiyon hastalıklarının ve kültürel uygulamaların etkili olduğu söylenebilir. Anahtar Kelimeler : çocuk ölümleri, çocuk hastalıkları, Bizans Çağı, Köşk Höyük
Copyright © 2016 cshd.org.tr