Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 3
Çocukların hastane kaygılarının azaltılması üzerine bir değerlendirme: Hastane palyaço projesi
Ezgi Perktaş *1 ,Elif Özmert *2
1 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
2 Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi, Pediatri Profesörü
Hastanede yatarak tedavi gören çocukların fiziksel tedavileri yanında ruhsal ya da psikososyal yaklaşım da oldukça önemli bir konudur. Hasta çocukların dış dünyadan izole olmadan hastane içinde psikososyal ihtiyaçlarının karşılanması, dünyadaki gelişmiş çocuk servislerine sahip hastanelerde öncelikli konular arasında yer almaktadır. Son yıllarda ülkemizde de bu konuyla ilgili farkındalık artmış ve hastane ortamlarında çeşitli yapılandırmalar oluşturulmaya başlanmıştır. `Hastane Palyaço Programı` bu yapılandırmalar kapsamda yer almaktadır ve hastane ortamındaki çocukların psikolojik olarak desteklenmeleri için geliştirilmiş önemli bir projedir. Klinik olarak özel eğitim almış palyaçolar, hastanedeki çocukların tıbbi müdahalelere karşı, ayrıca doktor ve hastaneye karşı da kaygılarını azaltmak için hizmet vermektedirler. Yürüttüğümüz bu çalışma ile hastane palyaçolarının hasta çocuklar ile çocukların aileleri ve sağlık çalışanları üzerinde yaptığı etkinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya, 5-18 yaşları arasında değişen toplam 21 çocuk, beş yaş ve üstü çocuğa sahip 42 aile ve 47 sağlık çalışanı dâhil edilmiştir. Sonuçlar, projeye katılan çocuklar, onların aileleri ve sağlık çalışanı için ayrı ayrı ortaya konmuş ve hastane palyaçolarının çocukların hastane algılarına pozitif yönde katkı sağladığını, ailelerin ve sağlık çalışanlarının projenin çocuklar için yararlı ve onların tedavileri üzerinde olumlu etkileri olduğunu düşündüklerini göstermiştir. Elde edilen sonuçlar, hastanede yatarak tedavi gören çocukların hastane içindeki psikososyal ihtiyaçlarına yönelik iyileştirmeler kapsamında tartışılmış ve çeşitli önerilerle de desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler : hastane palyaçoları, çocukların hastane kaygısı
Copyright © 2016 cshd.org.tr