Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 3
Kawasaki hastalığı şok sendromu: Bir vaka takdimi
Büşra Öztürk *1 ,Gönül Tanır *2 ,Ayşe Kaman *3 ,Zeynep Gökçe Gayretli Aydın *3 ,İlker Ertuğrul *4 ,Türkan Aydın Teke *5
1 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Asistanı, Ankara
2 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Doçenti, Ankara
3 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri UzAnkaramanı,
4 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı, Ankara
5 Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Ankara
Kawasaki hastalığı sıklıkla orta çaplı arterleri tutan sistemik, jeneralize bir vaskülittir. Kawasaki hastalığı şok sendromu (KHŞS) ilk olarak miyokardiyal disfonksiyon, erken başlangıç, daha şiddetli koroner arter tutulumu ve standart intravenöz immünglobülin (İVİG) tedavisine yanıtın kötü olması olarak bildirilmiştir. Bu yazıda ateş, huzursuzluk, beslenmede azalma ve hemodinamik bozukluk ile başvuran üç aylık bir kız bebek sunuldu. Ateş, piyüri ve klinik sepsis şüphesi nedeniyle ürosepsis ön tanısı ile ampirik intravenöz antibiyotik tedavisi başlandı. Daha sonra ateşin devam etmesi ve ilerleyici trombositoz nedeniyle yapılan ekokardiyografik incelemede koroner arterde dilatasyonu saptanması ile Kawasaki hastalığı tanısı konuldu. Burada Kawasaki hastalığının, zamanında İVİG tedavisi yapılmadığında ölümle sonuçlanabilecek seyrek görülen bir ortaya çıkış şekli olan KHŞS’li bir bebek olgu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : kawasaki hastalığı, şok
Copyright © 2016 cshd.org.tr