Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 4
Sitomegalovirusun neden olduğu enfeksiyonlarda tanısal yaklaşımlar ve sorunlar
Yasemin Özsürekci *1 ,Eda Karadağ Öncel *1 ,Mehmet Ceyhan *2
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü, Ankara
Sitomegalovirus (CMV), dünyada yaygın olarak görülen ve sağlıklı bireylerde yaşam boyu asemptomatik enfeksiyon oluşturan bir patojendir. Bağışıklığı baskılanmış kişilerde ise CMV enfeksiyonu ciddi hastalıklara neden olmaktadır. Solid organ transplantasyonu, hematopoetik kök hücre transplantasyonu yapılan hastalarda ve edinsel immün yetmezlik sendromlu (AIDS) hastalarda yaşamı tehdit eden organ tutulumlarına neden olmaktadır. Bu hastalar gibi immün yetmezlikle giden hastalıklarda CMV akut ve latent enfeksiyona ayrıca reaktivasyonlara neden olabilmektedir. Diğer bir savunmasız popülasyon olan anne karnında gelişmekte olan fetusda ise enfeksiyon geliştiğinde uzun dönemde gelişimsel sorunlara neden olan konjenital anomalilerin oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle CMV enfeksiyonunun tanısının doğru ve güvenilir bir şekilde konulması enfeksiyonun yönetiminin en hızlı ve en uygun şekilde yapılmasını sağlayacak ve hastalığın morbidite ve mortalitesini azaltacaktır. Tanı için bugüne kadar klinik pratikte en sık kullanılan yöntemler virusun, viral antijenlerinin veya deoksiribonükleik asitin (DNA), kanda, plazma veya etkilenen dokularda serolojik ve moleküler olarak gösterilmesidir. Enfeksiyonun latent kalma veya reaktive olma doğası nedeniyle CMV hastalığının tanısındaki en temel sorun virusun, CMV DNA ve CMV antijenlerinin aktif hastalığı olmayan bazı hastalarda da tespit edilebilmesi nedeniyle mevcut laboratuvar testlerinin yorumlanmasıdır. Bu nedenle bu tanısal incelemelerin özellikle immun yetmezlikli hastalarda CMV enfeksiyonu ve hastalığını ayırmadaki yararı sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı CMV enfeksiyonlarının hızlı ve doğru tanısında kullanılacak, aktif enfeksiyonu tanıyabilen ve kısa bir sürede tamamen virus odaklı en doğru sonucu verebilecek bir testin geliştirilmesidir. Anahtar Kelimeler : CMV enfeksiyon, tanısal zorluklar
Copyright © 2016 cshd.org.tr