Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 4
Çocuklarda hastane korkusunu etkileyen faktörler
Suzan Gündüz *1 ,Sevda Yüksel *2 ,Gül Ebru Aydeniz *3 ,Rabia Nur Aydoğan *4 ,Hatice Türksoy *5 ,İmren Beyza Dikme *6 ,İklima Efendiler *3
1 Özel Batman Hastanesi Pediatri Kliniği Pediatri Uzmanı, Batman
2 Özel Batman Hastanesi Pediatri Kliniği Fizyoloji Doktoru (PhD), Batman
3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi 3Dönem 5 Öğrencisi, Ankara
4 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 4Dönem 5 Öğrencisi, Ankara
5 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 5Dönem 5 Öğrencisi, Ankara
6 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 6Dönem 5 Öğrencisi., Düzce
Bu çalışmada 12-72 aylık çocukların hastane korkularını ve bunu etkileyen faktörleri ortaya koymak istedik. Çalışmaya katılan 257 çocuğun yaklaşık yarısında hastane korkusu bulunmaktadır. İlk 36 aylık dönemdeki çocuklarda ve daha önceki hastane başvurusunun acil departmanına olması bu korkuyu arttıran faktörler iken; anne ve babanın eğitim düzeyi, ailenin evde hastane ile ilgili konuşması, evde doktorculuk oynanması, muayene sırasında hekimin çocukla konuşması, ödül vermesi ve enjeksiyon yapılacak çocuklarda işlem öncesinde bilgilendirilmesi korkuyu azaltan etkenlerdir. Anahtar Kelimeler : doktor korkusu, hastane korkusu, iletişim, okul öncesi dönem, oyun çocukluğu dönemi
Copyright © 2016 cshd.org.tr