Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 4
Çocuklarda lenfadenopati nedenleri: Hacettepe Üniversitesi enfeksiyon hastalıkları deneyimi 2015-2016
Kübra Aykaç *1 ,Yasemin Özsürekci *1 ,Sevgen Tanır Başaranoğlu *1 ,Eda Karadağ Öncel *1 ,Ali Bülent Cengiz *2 ,Ateş Kara *2 ,Mehmet Ceyhan *2
1 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Palpabl lenf nodlarının sıklıkla 3-5 yaş arasında görülür ve lenfadenopati (LAP) ayırıcı tanısı özellikle yaş ile değişmektedir, ancak yaşın haricinde tanıda hekimlere yol gösterici başka parametreler de bulunmaktadır. Bu çalışmada LAP nedeni ile getirilen çocuk hastaların tanılarının incelenmesi ve hepatomegali ve/veya splenomegali varlığının hastaların ayırıcı tanısındaki önemi araştırılmıştır. Bu retrospektif çalışmaya Haziran 2015 ve Haziran 2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniğinde LAP tespit edilen 18 yaş altındaki çocuk hastalar alındı. Toplam 117 hastanın yakınmaları, fizik muayene bulguları ve laboratuvar tetkik kayıtları, görüntüleme yöntemleri ve tanıları incelendi. Toplam 13 hastada (Grup 1) hepatomegali ve/veya splenomegali saptanırken ve 104 hastada (Grup 2) ise hepatomegali ve/veya splenomegali saptanmadı. Grup 1’de hastaların yedisinde (%53.8) EBV, üçünde (%23.1) malignite tanısı kondu. Grup 2’de ise 17 (%16.3) hastada EBV enfeksiyonu saptandı. Grup 2’de hastaların hiçbirinde maligniteye rastlanmamıştır. Tanısal açıdan lenfadenopati bulunan çocuk hastalarda fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile hepatomegali ve/veya splenomegali varlığının araştırılması yol göstericidir. Anahtar Kelimeler : lenfadenopati, hepatosplenomegali
Copyright © 2016 cshd.org.tr