Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 2
Anti-E ve Rh uygunsuzluğu birlikteliği: İmmünizasyondan hangisi sorumlu?
Murat Özcan *1 ,Melis Akpınar *1 ,Demet Altun *1 ,S. Ümit Sarıcı *2
1 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Pediatri Uzmanı, Ankara
2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesi, Pediatri Profesörü, Ankara
Son yıllarda Rh uygunsuzluğu nedeni ile Rh (D) immünglobülinlerin yaygın bir biçimde kullanılması sonucunda anti-D dışındaki maternal Ig-G tipi kan grubu antikorların neden olduğu subgrup uyuşmazlığına bağlı yenidoğanın hemolitik hastalığının önemi giderek artmıştır. Bu yazıda yenidoğan döneminde sarılık tanısı ile yatırılan ve anti-E’ye bağlı subgrup uygunsuzluğu tespit edilen bir vaka sunulmuş, görünürde Rh-Rh uygunsuzluğu olan ve hafif sarılıkla giden, direkt Coombs testi pozitif olan vakalarda etiyolojinin Rh uygunsuzluğu olmayabileceği, daha hafif şiddette gidebilen subgrup uygunsuzluğu olabileceği vurgulanmak istenmiştir. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, anti-E, subgrup uygunsuzluğu, hiperbilirübinemi
Copyright © 2016 cshd.org.tr