Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 3
Akut immün trombositopenik purpura tedavisinde farklı dozlarda steroid ile intravenöz immünoglobülin tedavilerinin etkinlik ve fiyatlarının karşılaştırılması
Saadet Akarsu1, Mehmet Kılıç1, Erdal Taşkın1, Abdullah Kurt2, Erdal Yılmaz3, A. Denizmen Aygün4
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Yardımcı Doçenti
2 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Uzmanı
3 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
4 Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesör
İmmün trombositopenik purpura (ITP) çocukluk çağının yaygın görülen ve benign bir hastalığıdır. En büyük komplikasyonu hekimlerde tedavi başlatma korkusu yapan intrakranial kanamadır. Tedavinin amacı tedaviden kaynaklanan yan etkileri azaltırken trombosit sayısını güvenilir düzeyde devam ettirmektir. Ciddi durumlarda 500 mg/m2/gün, beş gün intravenöz megadoz metilprednizolonun (IVMDMP) klasik steroid uygulamasından daha hızlı cevap meydana getirdiği söylenir. Biz akut ITP tedavisinde IVMDMP, oral megadoz metilprednizolon (OMDMP) (30 mg/kg/gün, üç gün ve 20 mg/kg/gün, dört gün) ve intravenöz polivalan immünglobülinin (IVIG) (1 gr/kg/gün, iki gün) terapötik etkinlik ve fiyatlarını karşılaştırmak istedik. ITP olarak tanı almış yaşları 1.5 ay-16 yaş arasındaki 111 hasta arasından 38 (%34.3) IVMDMP ile, 45'i (%40.5) OMDMP ile, 28'i (%25.2) IVIG ile tedavi edildi. Tedavinin 24 ve 48 saati sonunda; beşinci, yedinci ve 14. günleri ile birinci ayında trombosit sayıları belirlendi. IVIG’in fiyatı akut ITP tedavisinde yüksek olmasına rağmen herhangi bir üstünlüğü görülmedi ve OMDMP ise IVIG ve IVMDMP kadar etkili bulundu. Anahtar Kelimeler : akut immün trombositopenik purpura, çocukluk çağı, tedavi, acute immune thrombocytopenic purpura, childhood, treatment
Copyright © 2016 cshd.org.tr