Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2016 , Vol 59 , Num 1
Suça sürüklenen çocukların durumu ve çözüm önerileri
Selda Bülbül *1 ,Sevgi Doğan *2
1 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Profesörü, Kırıkkale
2 Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Araştırma Görevlisi, Kırıkkale
Dünyada suça sürüklenen çocuk konusu son yıllarda önem kazanmıştır. Çocuklar doğal güçsüzlükleri, sosyal ve hukuk normlarına uyum göstermede yaşadıkları zorluklar nedeniyle sağlıksız ortamlara yönelmekte ve suça karışabilmektedirler. Ayrıca gelişim döneminde olmaları nedeniyle, fiilin kanunla belirlenen bir suç olduğunu algılama yetenekleri erişkinden beklenildiği ölçüde olmayabilir. Çocukların suça sürüklenmesini önlemede öncelik onları suça sürükleyen nedenlerin belirlenmesidir. Bir çocuğun suça sürüklenmesinde, bireysel veya kalıtsal faktörler yanında, içinde bulunduğu ailenin ve çevrenin özellikleri de ana etmenlerdir. Bu nedenle, çocuğun çevresi ile bütün olarak ele alınarak değerlendirilmesi ve sırf çocuk olma özelliğinden dolayı bir çocuğun içinde olduğu bir faaliyete cezai sorumluluk yüklenmeyerek onun öncelikle korunması gerekir. Ülkemizde “Çocuk Koruma Kanunu” (ÇKK) ile, koruyucu ve destekleyici tedbirler ön plana çıkarılmış, çocuklar hakkında özgürlüğü kısıtlayıcı tedbirler ile hapis cezasına en son çare olarak başvurulması gerektiği belirtilmiştir. Bu yazıda suça sürüklenen ve mağdur çocukların Türkiye’de mevcut durumu ve çözüm önerileri ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler : suça sürüklenen çocuk, aile, adolesan, çocuk koruma kanunu
Copyright © 2016 cshd.org.tr